Tarnobrzeg24.pl
 
 


Tarnobrzeg - Portal Miasta Tarnobrzeg

Tarnobrzeg - to miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, leży na prawym brzegu Wisły, w południowo - wschodniej części Polski, na piaszczystej równinie Kotliny Sandomierskiej. Tarnobrzeg zajmuje 86 km2 oraz liczy prazie 51 tysięcy mieszkańców. Herb miasta ma niebieskie tło z przedstawionym na nim półksiężycem oraz sześcioramienną gwiazdą w kolorze żółtym. Na szybki rozwój Tarnobrzega wpływa miały znajdujące się na tym terenie złoża siarki, dzięki którym miasto to jest określane mianem „stolicy polskiego przemysłu siarkowego”.
Miasto to posiada bogatą historię. Już od roku 1567 ród Tarnowskich rozpoczął starania o założenie w tym miejscu nowego miasta o nazwie Nowy Tarnów bądź Tarnodwór. Kilkanaście lat później, w 1593 roku, na mocy przywileju fundacyjnego nadanego przez króla Zygmunta III Wazę, założone zostało miasto, ale o nazwie Tarnobrzeg. Pierwsza wojna światowa przyniosła miastu poważne zniszczenia, jednak po jej zakończeniu w Tarnobrzegu, między innymi dzięki powstałemu na tym terenie Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu, rozpoczął się proces rozwoju, który niestety przerwał wybuch kolejnej wojny światowej. Według ostatniego podziału administracyjnego Polski dokonanego w 1999 roku, Tarnobrzeg wszedł w skład województwa podkarpackiego ze stolicą w Rzeszowie, a jednocześnie stał się siedzibą powiatu, w skład którego weszły następujące gminy: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba.
Tarnobrzeg leży w Kotlinie Sandomierskiej, charakteryzującej się występowaniem mało żyznych gleb bielicowych. Skutkowało to zalesieniem dużych obszarów w tym regionie. Tarnobrzeg był w przeszłości ponadto centrum wydobywania i przetwarzania siarki oraz kwasu siarkowego, czego skutkiem było powstawanie w tym czasie osiedli mieszkalnych, głównie z wielkiej płyty. Z czasem jednak kolejne kopalnie zostawały zamykane z powodów ekonomicznych. Obecnie, ostatnie kopalnie regionu - Machów i Piaseczno są zalewane przez wodę z rzeki Wisły i przerabiane na sztuczne zbiorniki. W związku z tą sytuacją władze miasta starają się jednocześnie zmienić wizerunek Tarnobrzega z przemysłowego blokowiska w nowoczesny ośrodek turystyczny.
Zabytki godne polecenia w Tarnobrzegu to: plac rynkowy, wytyczony zgodnie z dokumentem lokacyjnym w pierwszej połowie XVII wieku i zmodernizowany w drugiej połowie XVII wieku, pierwotnie zbliżony kształtem do kwadratu; teren kościelny z zespołem klasztornym OO. Dominikanów, z przeniesionym tam w 1678 roku cudownym obrazem Najświętszej Marii Panny zwanym obrazem Matki Boskiej Dzikowskiej – dzięki któremu Tarnobrzeg stał się miejscem kultu maryjnego; zespół zamkowy Tarnowskich w Dzikowie – kształtowany od XV do pierwszej połowy XX wieku, najpierw jako wieżowy dwór obronny, a następnie rozbudowany na rezydencję z systemem fortyfikacji bastionowych, otoczoną parkiem krajobrazowym; zespół pałacowy w Mokrzyszowiek z XIX wieku, obejmujący późnoromantyczny piętrowy pałac z wieżą na narożu, późnoklasycystyczną oficynę oraz resztę drzewostanu parkowego; kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Miechocinie – świątynia najstarszej parafii, z zachowanym we wnętrzu wyposażeniem z XV wieku oraz odkrytą podczas prac konserwatorskich gotycką polichromią przedstawiającą scenę ukrzyżowania; kościół parafialny p.w. św. Gertrudy i Michała Archanioła w Wielowsi z końca XIX wieku wraz z zespołem klasztornym SS. Dominikanek w Wielowsi z drugiej połowy XIX wieku; pomnik Bartosza Głowackiego z 1904 roku, wzniesiony dla uczczenia 110 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej; późnoklasycystyczny spichlerz dworski z 1843 roku; zabudowania browaru Tarnowskich przy ulicy Szkolnej; synagoga z połowy XIX wieku – obecnie siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej.